Vælg dansk sprog via dette flag Switch to english language by clicking here
CFPU logo

indehaver og cand.pæd.pæd.psych

Center For Psykologisk Udvikling er en konsulentvirksomhed, som leverer ydelser til erhvervslivet såvel som specialmiljøet indenfor børn, voksne og ældre. Vi arbejder ud fra høj faglig og praktisk viden, forståelse og specialiserede læringsstrategier.

Talentspotting, erhvervs- og organisationspsykologi, strategihåndtering, ledelsescoaching, CSR- og innovationsstrategier i brug af specialmiljøet, assessment, læringsstile, medarbejderudvikling, rekruttering, projektledelse indenfor Scrum og Prince2.

Mennesker med særlig høj begavelse / Gifted Children, dysleksi, autisme, GUA, ADHD, ADD, demens, særlig sensitiv, OCD og angst. Misbrug samt over- og underspisning. Specialredskaber til afdækning af læringsstile, kommunikation og stress-sårbarheds håndtering. Uddannelse af fagpersonale og pårørende i ovenstående diagnoser, problematikker samt social- og specialpædagogik. Kurser og foredrag indenfor dette.

Erhvervs- og privatpsykologisk praksis i København:

Business coaching, talentudvikling, ledelsesudvikling, prioritering af arbejdsopgaver, stresshåndering og supervision. Vi laver din egen personlige strategi.

Psykologiske udviklingssamtaler indenfor ovenstående diagnoser, stress-sårbarheds håndtering, psykoedukationer, familiebehandling, specialpædagogisk rådgivning og vejledning samt støttekontaktperson. Undersøgelser og misbrugsbehandling.

Vi samarbejder indenfor erhvervslivet med:

Erhvervspsykologiske medarbejdere, erhvervsfolk, elitesoldater, ekstremsportsudøvere, danske og udenlandske forskere fra erhvervslivet.

Vi samarbejder indenfor specialmiljøet med:

Psykologer, cand.pæd. pæd. psyk., ernæringskonsulenter, specialskolelærere, læselærere, pædagoger, sygeplejersker, danske og udenlandske forskere fra specialmiljøet.


Kontaktinfo:


Center for Psykologisk Udvikling
v/Mette Jessen - Indehaver & Cand.pæd.pæd.psyk.
C/O Diakonissestiftelsen
Peter Bangs Vej 1
2000 Frederiksberg
Danmark

Telefon: +45 22 77 60 68
e-mail: kontakt@cfpu.dk
Linkedin: linkedin.com/in/mettejessen